Pikselhode laget en portfolio-hjemmeside til DBP photo.

På den første siden blir det vist et bilde av fotoutstyret DBP photo jobber med.

Portfolioen bestar av flere bilder fra ulike steder, i tillegg til to instagram-prosjekter.

Kontakt-siden tar opp utstyr-temaet fra startsiden.