Pikselhode er et grafisk designbyrå som ble grunnlagt i juli 2014 og består av grafisk designer Lena Kopf. Hun er utdannet ved "Pforzheim university of applied art" i Tyskland og jobbet som grafisk designer både i Tyskland og Norge i til sammen 3 år. Pikselhode er spesialisert på webdesign, men tilbyr også tjenester innen grafisk design.


Pikselhode kan hjelpe deg med å skape en unik identitet for din bedrift, som skiller deg fra dine konkurrenter. Pikselhode er spesialisert på å skape klart og oversiktelig design. Det gjelder både grafisk utforming for print (identitet, annonser, logo-design, illustrasjon) og digital (webdesign, interaksjon, animasjon)